filtracja - Na pohybel komarom!

Utrzymanie porządku

Sinice zwalczanie

Sinice zwalczanie – ogromny, a jednocześnie szybki wzrost sinic, zwłaszcza gatunków toksycznych, stanowi poważny problem. W rezultacie pogarsza się nie tylko jakość wody, ale znacznie wzrasta ryzyko dla zdrowia i życia organizmów wodnych, a zwłaszcza użytkowników łazienek. Z tego powodu zbiorniki wykorzystywane do rekreacji iRead More